Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.04.2021

Πρόσκληση για συμμετοχή φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/CIVIS για το ακαδ. έτος 2021-22

Δεύτερη πρόσκληση αιτήσεων φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος ΕΡΑΣΜΟΣ+ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στα Παν/μια μέλη του δικτύου Πανεπιστημίων CIVIS

ΠΡΟΣΟΧΗ.

1. Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να μεταβούν στα συμμετέχοντα Παν/μια για ένα από τα 2 εξάμηνα του ακαδ. έτους 2021-22 (όμως για τα Παν/μια της Στοκχόλμης και της Γλασκώβης αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις μόνο για το εαρινό εξάμηνο 2021-22).

2. Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει το τρέχον διάστημα αίτηση στο Τμήμα με βάση την πρόσκληση για επιλογή φοιτητών ΕΡΑΣΜΟΣ+  δύνανται να υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση μέσω του CIVIS αλλά όχι για το ίδιο εξάμηνο του έτους 2021-22.

Ο συνολικός αριθμός των υποτροφιών που θα δοθούν ανέρχεται στις 8 (οκτώ).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς στην καθ. κα. Αθανασοπούλου στο ekaviath[at]pspa.uoa[dot]gr μέχρι και την 17ην Απριλίου 2021 με την ένδειξη στο ηλεκτρονικό μήνυμα ‘ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ CIVIS τα εξής:

1. Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές: Αναλυτική βαθμολογία (όπως εμφανίζεται στο my-studies σε μορφη pdf). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει επίσης να αποστείλουν αντίγραφο πτυχίου. Υποψήφιοι διδάκτορες επιπλέον πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο διπλώματος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης (βλ. επίσης παρακάτω, παράγραφο Δ. και Ε.)

2. Κατάλογο των μαθημάτων τα οποία ο φοιτητής ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει στο ξένο πανεπιστήμιο της προτίμησης του στον οποίο επίσης να αναγράφεται το μάθημα του Τμήματος με το οποίο σκοπεύει να αντιστοιχήσει κάθε ένα από αυτά. Ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του επτά.

Τα μαθήματα αυτά θα πρέπει να δύνανται (με βάση την περιγραφή τους) να αντιστοιχισθούν με μαθήματα (τα οποία θα πρέπει επίσης να αναγράφονται στον ίδιο κατάλογο) του προγράμματος του Τμήματος μας και τα οποία ο φοιτητής δεν έχει ήδη περάσει (δύνανται να είναι μαθήματα μελλοντικών εξαμήνων).

Προσοχή: Κάθε μάθημα του Τμήματος πρέπει να αντιστοιχίζεται είτε με ένα μάθημα ίσων πιστωτικών μονάδων δηλ. 6 (ή τουλάχιστον 5) είτε με δύο μαθήματα το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων των οποίων ισούται τουλάχιστον με 6.

3. Διπλώματα γλώσσας τα οποία να πιστοποιούν ότι ο/η υποψήφιος κατέχει την γλώσσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου που τον ενδιαφέρει ή (για τους υποψήφιους διδάκτορες) τη γλώσσα εργασίας την οποία θα χρησιμοποιήσει. Ως ελάχιστο προαπαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας ορίζεται το επίπεδο Β2. Η επάρκεια της γλώσσας ενδέχεται να ελεγχθεί και με συνέντευξη.

4. Υπογεγραμμένη αίτηση (δεν χρειάζεται ειδικό έντυπο), στην οποία να αναγράφεται το όνομα του φοιτητού/τριας, ο αριθμός μητρώου του/της, ημερομηνία γέννησης, τα ονόματα των ξένων πανεπιστημίων (με σειρά προτεραιότητας), ο μέσος όρος βαθμολογίας, ο αριθμός μαθημάτων που έχει ήδη περάσει, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά η αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις επίσης δεν θα γίνουν δεκτές.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ) ΚΑΙ  ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ. ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΕΣ, ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Α.  Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα ΠΕΔΔ για προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

Δυνατότητα μετακίνησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος μας, ή για όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή, υπάρχει μόνο για ορισμένα πανεπιστήμια (βλ. κατάλογο πανεπιστημίων στο τέλος της ανακοίνωσης).

Β. Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μόνο αν τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus+/CIVIS  έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 10 μαθήματα και έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5 στα μαθήματα που έχουν ήδη περάσει.

Γ. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα πρέπει να χρωστούν τουλάχιστον 7 μαθήματα ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής αντιστοίχων μαθημάτων στο ίδρυμα υποδοχής και επίσης να μπορούν να τα αντιστοιχίσουν, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Δ. Δυνατότητα μετακίνησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος μας, ή για όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή, υπάρχει μόνο για ορισμένα πανεπιστήμια (βλ. κατάλογο πανεπιστημίων στο τέλος της ανακοίνωσης).

Οι φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α’ εξάμηνο των σπουδών τους στο ΜΠΣ όπου είναι εγγεγραμμένοι και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους να είναι τουλάχιστον 7 (με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο).

Για να γίνει δεκτή η αίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι επίσης απαραίτητο να προσκομίσουν επιστολή του Διευθυντού του ΜΠΣ όπου είναι εγγεγραμμένοι στην οποία να δηλώνεται η σύμφωνη γνώμη του για τη μετακίνηση του φοιτητή και να βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με το ΠΜΣ στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και ότι ο χρόνος διαμονής του στο εξωτερικό θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Για την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμηθούν με σειρά βαρύτητας ο βαθμός του πτυχίου και ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή (βλ. παραπάνω, παρ. Δ).

Ε. Δυνατότητα μετακίνησης για όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή στο Τμήμα μας, υπάρχει μόνο για ορισμένα πανεπιστήμια (βλ. κατάλογο πανεπιστημίων στο τέλος της ανακοίνωσης).

Για να γίνει δεκτή η αίτηση υποψηφίων διδακτόρων επίσης πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω:

i) Αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής. Στην εισήγηση αναγράφεται το θέμα της διατριβής, αναφέρεται εν συντομία (μία παράγραφος) ο επιστημονικός/ερευνητικός στόχος της συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ+ και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.

ii) Επιστολή του/των διδάσκοντος/ων με τον/τους οποίο/ους θα συνεργαστεί ο υποψήφιος διδάκτωρ στo πανεπιστήμιο του εξωτερικού, η οποία να περιγράφει εν συντομία το περιεχόμενο της συνεργασίας και να δηλώνει τη γλώσσα εργασίας. Η επιστολή αποστέλλεται ηλεκτρονικώς στην κα. Αθανασοπούλου και πρέπει να έχει φτάσει μέχρι την 15ην Απριλίου.

Στην επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων θα συνεκτιμηθούν με σειρά βαρύτητας ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Ζ. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση (επίπεδο γλωσσομάθειας Β2) της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή/και της αγγλικής γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του), ή (για τους υποψήφιους διδάκτορες) της γλώσσας εργασίας που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη συνεργασία τους στο εξωτερικό και η οποία θα πρέπει δηλώνεται (βλ. Παραπάνω Ε.ii).

Η. Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Έρασμος μόνο για να διανύσουν μια περίοδο σπουδών σε ξένο Ίδρυμα σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Ίδρυμά τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα που να αντιστoιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο.

Οι φοιτητές οφείλουν να εξετασθούν σε όλα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και να εξασφαλίσουν ικανοποιητική επίδοση αξιοποιώντας το χρόνο σπουδών τους στο εξωτερικό, με στόχο πάντα την αναγνώριση των σπουδών τους εκεί.

Μετά την επάνοδό τους στην Ελλάδα οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα οφείλουν να καταθέσουν στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Προγράμματος ΕΡΑΣΜΟΣ επιστολή του καθηγητού με τον οποίο συνεργάστηκαν στην αλλοδαπή στην οποία να αναφέρονται εν συντομία οι στόχοι της συνεργασίας οι οποίοι επετεύχθησαν.

Θ. Οι φοιτητές, μετά την επιλογή τους, δεν πρέπει (ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο εξωτερικό) να εξετασθούν στην Ελλάδα στα μαθήματα που αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν δηλώσει ότι θα  παρακολουθήσουν στο εξωτερικό.

Ι. Η διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι μικρότερη από τρεις (3) μήνες ούτε μεγαλύτερη από δώδεκα (12).

Κ. Tο ύψος της μηνιαίας υποτροφίας καθορίζεται μηνιαίως στα 470 ευρώ (για Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία), 420 ευρώ (για Ρουμανία), 520 (για Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία).

Για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες και όσους προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση. Για τα κριτήρια επισκεφτείτε την παρακάτω αναφερόμενη ιστοσελίδα.

Κατάλογος Συμμετεχόντων Πανεπιστημίων, ΒΑΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΒΕΛΓΙΟ

Université Libre de Bruxelles

B BRUXELO4,   ΓΑΛΛΙΚΗ

ΓΑΛΛΙΑ

Université d' Aix-Marseille

F MARSEIL84,   ΓΑΛΛΙΚΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Eberhard-Karls-Universitat Tubingen

D TUBINGE01,   ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

University of Glasgow

UK GLASCOW01,   ΑΓΓΛΙΚΗ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Universidad Autonoma de Madrid

E MADRID04   ΙΣΠΑΝΙΚΗ

ΙΤΑΛΙΑ

Sapienza Universita di Roma

I ROMA01,   ΙΤΑΛΙΚΗ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

University of Bucharest

RO BUCURES09,   ΑΓΓΛΙΚΗ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Stockholms Universitet

S STOCKHO01,   ΑΓΓΛΙΚΗ

Στην ιστοσελίδα, https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia υπάρχει παραπομπή σε κάθε Πανεπιστήμιο όπου μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες για τις Σχολές και τα Τμήματά των παραπάνω  πανεπιστημίων και των προγραμμάτων σπουδών τους. Σημειώνεται ότι σε κάποια Τμήματα προσφέρονται μαθήματα και στην αγγλική. Στην περίπτωση που οι αιτούντες φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και και/ή αγγλόφωνα μαθήματα οφείλουν να προσκομίσουν και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Πληροφορίες για την επικοινωνία με τους υπεύθυνους στα αντίστοιχα τμήματα των Ιδρυμάτων CIVIS στον πίνακα «Στοιχεία Επικοινωνίας Συνεργαζόμενων ΠανεπιστημίωνCIVIS» στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα όπως και για τη διαδικασία εγγραφής που ισχύει στο κάθε Πανεπιστήμιο υποδοχής στο πλαίσιο του προγράμματος Έρασμος, οι φοιτητές πρέπει να βρουν στις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω της γενικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουμε με την υπεύθυνη του προγράμματος, κα. Αθανασοπούλου αποκλειστικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση, ekaviath[at]yahoo[dot]gr

Επικ. Καθ. Εκάβη Αθανασοπούλου
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Πρόγραμματος ΕΡΑΣΜΟΣ +/CIVIS
Τμήμα ΠΕΔΔ