Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.10.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στη Βουλή των Ελλήνων

Καλούνται οι φοιτητές-τριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης  που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Δικαίωμα αίτησης έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ΠΕΔΔ που έχουν ολοκληρώσει τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 15/10/2020 μέχρι 15/11/2020 στην θυρίδα ταχυδρομείου του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΠΕΔΔ, Θεμιστοκλέους 6, ισόγειο (δίπλα στο θυρωρείο). ή ηλεκτρονικά στο imeleas[at]pspa.uoa[dot]gr (η αίτηση θα σταλεί ως αρχείο pdf).

Η πρακτική άσκηση αφορά πέντε αμειβόμενες θέσεις ασκούμενων για 6 μηνών για πλήρη απασχόληση (08:00-16:00, 5 μέρες την εβδομάδα) στη Βουλή των Ελλήνων. Η αμοιβή των ασκουμένων φοιτητών κυμαίνεται περί τα 385 ευρώ ανά μήνα. Οι επιλεγέντες θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων βάσει των υπηρεσιακών αναγκών της. Η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού της Βουλή των Ελλήνων. Η ημερομηνία έναρξης εξαρτάται αποκλειστικά από τον φορέα υποδοχής. Οι πέντε επιλεγέντες δεν θα ασκηθούν ταυτόχρονα αλλά θα υπάρξει σταδιακή απορρόφηση τους. Προσοχή: για να ασκηθούν οι επιλεγέντες θα πρέπει οπωσδήποτε να οφείλουν τουλάχιστον ένα μάθημα για τη λήψη πτυχίου.

Κατόπιν αιτήματος της Βουλή των Ελλήνων, δυστυχώς δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις φοιτητών που έχουν ήδη συμμετάσχει σε αμειβόμενο πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων ή του Τμήματος ΠΕΔΔ.

Η επιλογή των ασκούμενων θα γίνει βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας (συντελεστής 50%) και του αριθμού των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει (συντελεστής 50%). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται από του υποψηφίους γνώση αγγλικών σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 καθώς και γνώση Η/Υ.

Το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης θα κατατεθεί στη θυρίδα του Γραφείου Πρακτικής που βρίσκεται στο ισόγειο δίπλα στο θυρωρείο στις εγκαταστάσεις του Τμήματος ΠΕΔΔ, Θεμιστοκλέους 6 και Γαμβέτα ή θα σταλεί ηλεκτρονικά (ως αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: imeleas@pspa.uoa.gr. Δεν απαιτείται η κατάθεση λοιπών εγγράφων. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στην συμπλήρωση της αίτησης που επισυνάπτεται και ειδικά όσον αφορά στα πεδία «μέσος όρος βαθμολογίας» και «αριθμός μαθημάτων που έχετε επιτύχει» καθώς θα γίνει διασταύρωση στοιχείων.

Κατεβάστε εδώ την Αίτηση