Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.09.2019

Μεταφορά θέσης για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας

Καλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία της Σχολής Θεμιστοκλέους 6, 1ος όροφος, από 16.9.2019 έως 15.10.2019,  Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 10.00-13.00 προκειμένου να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησης τους,
  2. πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο όποιο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας

  ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Ε.Δ.Δ.