Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.10.2020

Για φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά το 2020 αλλά ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει

Λόγω της κατάστασης που διαμορφώθηκε από την πανδημία, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε ορισμένους φορείς υποδοχής, είτε επειδή οι φορείς δεν δέχονται πλέον ασκούμενους λόγω COVID, είτε επειδή δεν πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές για την αποφυγή συγχρωτισμού στο χώρο άσκησης του φοιτητή. Επίσης με πρόσφατη απόφαση του ΕΚΠΑ δεν είναι πλέον εφικτή η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε φορείς που υπάγονται σε αυτό (π.χ. Υπηρεσίες ΕΚΠΑ, Γραμματείες και Εργαστήρια Τμημάτων κ.α.).

Βάσει της παραπάνω διαμορφωθείσας κατάστασης, καλούνται οι φοιτητές-τριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης που είχαν επιλεγεί να ασκηθούν κατά το έτος 2020 αλλά ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει την πρακτική άσκηση τους, να δηλώσουν ηλεκτρονικά (με απλό mail  στο imeleas@pspa.uoa.gr) με σειρά προτίμησης τους φορείς υποδοχής που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους κατά την περίοδο 01/11/2020-31/12/2020 από τον παρακάτω κατάλογο:

  1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (διοικητικά καθήκοντα)
  2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (διοικητικά καθήκοντα)
  3. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (καθήκοντα βοηθού ερευνητή)
  4. Ειρηνοδικείο Αθηνών (διοικητικά καθήκοντα)
  5. Ίδρυμα Κ. Μητσοτάκης (διοικητικά καθήκοντα στο Αρχείο του Ιδρύματος)
  6. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (καθήκοντα βοηθού ερευνητή)
  7. Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (διοικητικά καθήκοντα)
  8. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (διοικητικά καθήκοντα)
  9. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (διοικητικά καθήκοντα σε υπηρεσίες του Ιδρύματος)
  10. Υπουργείο Άμυνας, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (διοικητικά καθήκοντα στη Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού- πολιτικό προσωπικό)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: H δήλωση νέου φορέα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση imeleas[at]pspa.uoa[dot]gr. Στο μήνυμα ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει με σειρά προτεραιότητας τους φορείς στους οποίους επιθυμεί να ασκηθεί την περίοδο 01/11/2020-31/12/2020.

Στους παραπάνω φορείς έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον θέσεις ώστε να απορροφηθούν όλοι οι φοιτητές που ακόμα δεν έχουν ασκηθεί. Εξυπακούεται ότι φοιτητές που έχουν ήδη αντιστοιχηθεί σε κάποιους από τους παραπάνω φορείς υποδοχής, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια, εκτός εάν επιθυμούν να αλλάξουν φορέα υποδοχής.

Όσοι επιλεγέντες φοιτητές του α.ε 2019-20 τελικώς δεν επιθυμούν να ασκηθούν την παραπάνω περίοδο, δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια. Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί σύντομα για το α.ε. 2020-21.