Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.02.2018

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος 42544Γ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι

Η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος Δημόσια Διοίκηση Ι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 στις 15:00 (Νέο Κτίριο Ο.Π.Ε.: Σίνα 3, 7ος όροφος, Αίθουσα 13).

Οι παραδόσεις θα διεξάγονται κάθε Τρίτη 15:00-17:00 (Νέο Κτίριο Ο.Π.Ε.: Σίνα 3, 7ος όροφος, Αίθουσα 13) και κάθε Παρασκευή 15:00-17:00 (Νέο Κτίριο Ο.Π.Ε.: Σίνα 3, 7ος όροφος, Αίθουσα 14).