Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.01.2021

Εξέταση μαθήματος 42528Δ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ II: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΙΚΡΟΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

Όσοι φοιτητές θέλουν και δικαιούνται να εξεταστούν στην εξεταστική του Φεβρουαρίου στο μάθημα 42528Δ Πολιτική Οικονομία ΙΙ: Σύγχρονη Μικροθεωρία και Ρύθμιση, θα πρέπει να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος. Η εγγραφή είναι απαραίτητη τόσο για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις εξετάσεις αλλά και για τη συμμετοχή τους σε αυτές, καθώς θα γίνουν διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής τάξης.

Δημήτρης Κατσίκας