Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.05.2018

Διδακτέα ύλη του μαθήματος "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ" (κωδ. 42638Θ)

Βρείτε εδώ τη διδακτέα ύλη του μαθήματος "Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ" (κωδ. 42638Θ)  κατά την παρούσα ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018, στην οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο Διδάσκων

Χαράλαμπος Γ. Χρυσανθάκης, Καθηγητής