Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.04.2021

Ανακοίνωση για τους επιλεγέντες για πρακτική άσκηση κατά το α.ε. 2020-21


Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ ενημέρωσε σήμερα Παρασκευή 23/04/2021 το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ότι οι φοιτητές του Τμήματος είναι σε θέση πλέον από τις 26/04/2021 να ξεκινήσουν τις διαδικασίες προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση τους. Έπρεπε να προηγηθούν μία σειρά από χρονοβόρες διοικητικές διεργασίες από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής και τον ΕΛΚΕ ώστε να εγκριθούν οι απαραίτητες πιστώσεις παρά τις έγκαιρες ενέργειες του Τμήματος ΠΕΔΔ.
Λόγω της διαμορφωμένης κατάστασης εξαιτίας Covid-19, από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 βάσει της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης δια ζώσης. Επιτρέπεται μόνο πρακτική άσκηση εξ αποστάσεως.
Η πλειονότητα των φορέων πρακτικής άσκησης που συνεργάζεται με το Τμήμα ενημέρωσαν πως η φύση  του αντικειμένου της πρακτικής είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης εξ αποστάσεως. Αντιθέτως, λίγοι φορείς δέχονται ασκούμενους για να ασκηθούν από το σπίτι τους. Οι φορείς αυτοί έχουν αναρτήσει τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, Άτλας (https://atlas.grnet.gr/).
Λόγω των ειδικών καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί και προκειμένου να διεξαχθεί απρόσκοπτα η πρακτική άσκηση του Τμήματος, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο για φέτος στους επιλεγέντες φοιτητές του α.ε. 2020-21 να επιλέξουν φορέα προκειμένου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκησης από το Σύστημα Άτλας, χωρίς να είναι υποχρεωτικό ο φορέας επιλογής τους να ανήκει στη λίστα των φορέων πρακτικής άσκησης που συμπεριλήφθη στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για το α.ε. 2020-21.
Αναζήτηση φορέα πρακτικής
1.    Οι επιλέγεντες φοιτητές του α.ε. 2020-21 θα εισέλθουν στο Σύστημα Άτλας κάνοντας χρήση των κωδικών του my studies). Όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή, θα πρέπει απαραιτήτως να το πράξουν.
2.    Εν συνεχεία θα επιλέξετε την επιλογή ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ και στα φίλτρα αναζήτησης όπου αναγράφεται το Τμήμα, θα επιλέξουν Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.
3.    Ακριβώς από κάτω υπάρχει η ένδειξη Θέσεις για όλα τα Τμήματα. Φροντίστε να είναι απενεργοποιημένη αυτή η επιλογή.
4.    Εν συνεχεία πρέπει να επιλέξετε Αναζήτηση και θα σας εμφανιστούν όλες οι ανοιχτές θέσεις πρακτικής άσκησης που δέχονται φοιτητές του Τμήματος ΠΕΔΔ.
5.    Όταν εντοπίσετε μία θέση πρακτικής που σας ενδιαφέρει, απαραιτήτως ενημερώνετε ηλεκτρονικά την κ. Λιαλιούτη (zlialiouti@pspa.uoa.gr) για τον φορέα που επιλέξατε για να τον εγκρίνει.
Επικοινωνία με το φορέα
1.    Εφόσον λάβετε την έγκριση από την κ. Λιαλιούτη, επικοινωνείτε τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον φορέα επιλογής σας (το όνομα του υπευθύνου για θέματα πρακτικής καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα αναγράφονται στη θέση πρακτικής στον Άτλαντα.) και ενημερώνετε τον υπεύθυνο της πρακτικής του φορέα ότι ενδιαφέρεστε για να ασκηθείτε εξ αποστάσεως.
2.    Εφόσον η θέση είναι διαθέσιμη, καθορίζετε από κοινού την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής. Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια της πρακτικής είναι 60 ημέρες ακριβώς.
3.    Εν συνεχεία ενημερώνετε ηλεκτρονικά την κ. Λιαλιούτη για το ακριβές διάστημα που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα.
Προσοχή:
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) και ο ΕΛΚΕ ζητούν να καταθέσετε αυτοπροσώπως το Ιδιωτικό Συμφωνητικό καθώς και τα λοιπά έγγραφα έναρξης 30 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής. Επομένως θα πρέπει να έχετε κάνει την αρχική επικοινωνία με τον φορέα σας τουλάχιστον 45 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης της πρακτικής ώστε να έχετε διάστημα 15 ημερών για να συμφωνηθεί η περίοδος άσκησης και να συμπληρωθεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό καθώς και τα υπόλοιπα που ζητά ο ΕΛΚΕ για την έναρξη της πρακτικής σας.
Θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών έναρξης της πρακτικής.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τμ. ΠΕΔΔ