Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.07.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ

Όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν την φοίτησή τους κατά την εξεταστική Ιουνίου 2019 και επείγονται να λάβουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών θα πρέπει να προσέλθουν τις εξής ημέρες και ώρες για να υποβάλουν αίτηση και να παραδώσουν την φοιτητική τους ταυτότητα και την κάρτα σίτισης (εφόσον υπάρχει). Υπογραμμίζουμε ότι, σε περίπτωση πτυχιακής να έχουν λάβει και το βαθμό αυτής και σε περίπτωση πρακτικής να την έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς! Εάν ένας φοιτητής απώλεσε κάποιο από τα ανωτέρω, θα πρέπει να συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986. Οι φοιτητές/τριες που διαμένουν στην φοιτητική εστία θα πρέπει επιπλέον να παραδώσουν βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της φοιτητικής εστίας επί της οποίας θα αναγράφεται ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο που διέμεναν:

Τετάρτη 24/7            10.00-13.00

Πέμπτη 25/7              10.00-13.00

Δευτέρα 29/7            10.00-13.00

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Παρακαλούμε θερμότατα να προσέλθουν ΜΟΝΟ όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη να λάβουν βεβαίωση περάτωσης για να την καταθέσουν μέσα στον Αύγουστο 2019 (π.χ. σε δημόσιες υπηρεσίες, μεταπτυχιακά κλπ) προσκομίζοντας απαραίτητα και το αντίστοιχο αποδεικτικό (π.χ. προκήρυξη μεταπτυχιακού με ημερομηνία λήξης κλπ). Βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών θα δοθούν με τα ανωτέρω κριτήρια εκ νέου από 2 Σεπτεμβρίου 2019 και μετά.

  

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ