Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορική Διατριβή » Οδηγός Αιτήσεων

Οδηγός Αιτήσεων Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Αιτήσεις κατατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, η κρίση των αιτήσεων γίνεται 2 φορές το χρόνο από την πρώτη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος που θα συγκληθεί μετά την 1η Οκτωβρίου και 1η Απριλίου κάθε έτους. Η αίτηση, πλήρως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτική Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00-13:00, Θεμιστοκλέους 6, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 2 - Υπεύθυνη: Ιωάννα Νάνου).

Η αίτηση (φόρμα αίτησης) θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο (πρώτου) Πτυχίου.
2. Συνοπτική Βαθμολογία (πρώτου) Πτυχίου.
3. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
4. Συνοπτική Βαθμολογία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
5. Βιογραφικό Σημείωμα.
6. Πιστοποιητικό Ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (μόνο για όσους προέρχονται από σχολές του εξωτερικού).
7. Πρόταση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (*).
8. Φωτοτυπία Ταυτότητας (μη επικυρωμένη).

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Προσωρινό τίτλο εργασίας.
2. Προσωρινό αναλυτικό σχέδιο (πλάνο) της εργασίας που περιλαμβάνει μια εισαγωγή με τα κύρια μέρη ή κεφάλαια.
3. Σύντομη επισκόπηση της βασικής βιβλιογραφίας και των υποθέσεων ή θεωριών που σχετίζονται με το θέμα και θεμελίωση της πρωτοτυπίας της εργασίας. Οι βιβλιογραφικές σημειώσεις, υποσημειώσεις και αναφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα από τα επικρατούντα συστήματα.
4. Αναφορές στη μεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθηθεί.
5. Αναμενόμενα αποτελέσματα.
6. Σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έρευνας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:

  • Η ποιότητα της πρότασης είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποδοχή της αίτησης.
  • Η προηγούμενη συνάντηση με το μέλος Δ.Ε.Π. που θα επιβλέπει την εκπόνηση της διατριβής είναι απαραίτητη πριν την κατάθεση της αίτησης.
  • Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν ενεργά στα ειδικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τα Π.M.Σ. του Τμήματος.


(*) Για τη μεθοδολογία της σύνταξης της πρότασης οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλευτούν σχετικές βιβλιογραφικές πηγές.