Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική

Π.Μ.Σ. Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική" λειτουργεί από το 1995 στο πλαίσιο του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως το 2014 λειτούργησε ως "Κράτος και Δημόσια Πολιτική". Κατά την πρώτη λειτουργία του ήταν διετούς διάρκειας. Στη συνέχεια, η αντίληψη για την οργάνωση των σπουδών μεταβλήθηκε. Η διάρκειά του περιορίστηκε σε δεκαοκτώ (18) μήνες, με εντατικότερο πρόγραμμα σπουδών και ιδιαίτερο βάρος στη διπλωματική εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του.

Με το πρόγραμμα παρέχεται ειδίκευση σε σχέση με τις επιμέρους διαστάσεις της λειτουργίας του σύγχρονου κράτους και της παραγωγής της δημόσιας πολιτικής. Επιδιώκεται η διεπιστημονική θεώρηση των θεμάτων, με τη συμβολή της διοικητικής επιστήμης, της κοινωνικής πολιτικής και του δημοσίου δικαίου. Επιχειρείται αφενός η διεύρυνση των οριζόντων των φοιτητών και φοιτητριών στα σχετικά θέματα και αφετέρου η οικοδόμηση της θεωρητικής προβληματικής που επιτρέπει την κατανόηση και ανάλυσή τους.

Η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δοκιμάζεται ιδιαίτερα με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η οποία πραγματοποιείται υπό την εποπτεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου και απαιτείται να έχει πρωτότυπο χαρακτήρα. Οι εργασίες αυτές φιλοδοξούν άλλωστε να θέσουν τα θεμέλια για περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και μελέτης σε ζητήματα δημόσιας διοίκησης και δημόσιας πολιτικής από νομική, πολιτική, διοικητική, κοινωνική και ευρωπαϊκή σκοπιά.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» απευθύνεται σε ευρύ φάσμα πτυχιούχων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συναντά, αποτελεί συνεχές κίνητρο βελτίωσης και του επιτρέπει να αντλεί φοιτητές και φοιτήτριες από ευρεία δεξαμενή υποψηφίων, διατηρώντας υψηλές προδιαγραφές.

Σύνδεση Περισσότερα για το Πρόγραμμα στον δικτυακό τόπο του Π.M.Σ.