Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Έρευνα » Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών » Επιστημονικές Εκδηλώσεις » Ημερίδα : Κράτος και Δημόσια Πολιτική » Πρακτικά ημερίδας

Πρακτικά ημερίδας : Κράτος και Δημόσια Πολιτική

Α' Θεματική Ενότητα
"Δημόσια Πολιτική και Δημόσια Διοίκηση: Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις"

Β' Θεματική Ενότητα
"Κοινωνική Πολιτική Υγείας και Ασφάλισης σε Ελλάδα και Ευρώπη"

Γ' Θεματική Ενότητα
"Δημόσια Διοίκηση: Περιφερειακή Ανάπτυξη, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιες Επιχειρήσεις"

Δ' Θεματική Ενότητα
"Εφαρμογή Δημόσιας Πολιτικής: Εργασία / Περιβάλλον / Παιδεία / Πολιτισμός / Μετανάστευση"