Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Έρευνα » Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών » Επιστημονικές Εκδηλώσεις » 5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων

5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων

"Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του Κράτους στη Μετά το ‘Μνημόνιο’ Εποχή"
28 - 30 Νοεμβρίου 2013
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής
Με την υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Χορηγός: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. : Αθήνα - Θεσσαλονίκη

 

 Ο τόμος των εισηγήσεων του Συνεδρίου εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο