Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Έρευνα

Έρευνα

Ερευνητικά Ινστιτούτα τμήματος

Συνδεδεμένα Ερευνητικά Κέντρα

Εξωτερική Σύνδεση Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet
(Ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2000. Η ανανέωση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σεπτέμβριο του 2010, αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση και αναγνώριση εκ μέρους της Ε.Ε. προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών.)

Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Έργα

Εξωτερική Σύνδεση Πύλη Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών
(Θεματική πύλη πληροφόρησης για την ελληνική πραγματικότητα της εκπαίδευσης και έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες)

Εξωτερική Σύνδεση Euro-Mediterranean Observatory

Εξωτερική Σύνδεση Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ερευνητικού Δυναμικού (Π.ΕΝ.Ε.Δ.) - 2003