Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις και Πληρώσεις Θέσεων

25-09-2019 Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών

για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)


23-09-2019 Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΕΠ Κοσμητεία Σχολής ΟΠΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε: Υποψήφια  για την ανάδειξη εκπροσώπου, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) στην Κοσμητεία  της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις...


23-09-2019 Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΕΠ Γενική Συνέλευση της σχολής ΟΠΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε: Υποψήφια  για την ανάδειξη εκπροσώπου, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) στη Γενική Συνέλευση  της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς πληροί τις...


23-09-2019 Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΤΕΠ στην ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ σχολης ΟΠΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε: Υποψήφιους  για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα συλλογικά όργανα (ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ) της Σχολής Οικονομικών και...


23-09-2019 Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής ΟΠΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε: Υποψήφιους  για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή, του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα συλλογικά όργανα (Κοσμητεία)  της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών...


14-09-2019 Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση

Βρείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του ΕΔΙΠ καθώς και αναπληρωτή του στην Συνέλευση του Τμήματος


14-09-2019 Ανακήρυξη υποψηφίων για την θέση του εκπροσώπου του ΕΤΕΠ στην Συνέλευση του Τμήματος

Βρείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και αναπληρωτή του στην Συνέλευση του Τμήματος


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 8