Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

11.06.2019

Νέο ΠΜΣ "EUROSUD - Σπουδές Νότιας Ευρώπης"

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης συμμετέχει στο ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER’S DEGREE «EUROSUD – SOUTH EUROPEAN STUDIES», ένα νέο διετές αγγλόφωνο διεπιστημονικό και διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια είναι:

  • University of Glasgow (Ηνωμένο Βασίλειο)
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα)
  • Universidad Autónoma de Madrid (Ισπανία)
  • Aix-Marseille Université (Γαλλία)
  • Libera Unversitá Internazionale degli Studie Sociali Guido Carli (LUISS) (Ιταλία)
  • Universidade de Lisboa (Πορτογαλία)

H συμμετοχή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο ΠΜΣ «EUROSUD» πραγματοποιείται μέσω του ΠΜΣ «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα EUROSUD, βλ. το δικτυακό τόπο του προγράμματος, https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/southeuropeanstudies/