Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις Τμήματος » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης Τμήματος

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης Τμήματος

08.11.2019

Οδηγίες Φακέλου Πληρωμής Ασκούμενων Φοιτητών 2019

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση τους για το α.ε. 2018-19, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω αναλυτικές οδηγίες ώστε να καταβληθεί η προβλεπόμενη αμοιβή. Κάθε φοιτητής πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει φάκελο με τα παρακάτω 6 δικαιολογητικά:

  1. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου
  2. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου
  3. Δήλωση Φυσικού Προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό + φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης
  4. Βεβαίωση Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από τον Υπεύθυνο του Φορέα Άσκησης
  5. Έκθεση Επίδοσης Ασκούμενου Φοιτητή από το Επόπτη του ασκούμενου στον Φορέα Άσκησης.
  6. Έκθεση Πεπραγμένων Φοιτητή.

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες στο αρχείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ.

Μόλις ο ασκούμενος συγκεντρώσει και τα έξι έντυπα θα επικοινωνήσει στο imeleas[at]pspa.uoa[dot]gr προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί η ημέρα παράδοσης του φακέλου. Η πληρότητα του φακέλου είναι απαραίτητη για να καταβληθεί η αμοιβή του ασκούμενου φοιτητή. κατεβάστε όλα τα έγγραφα εδώ

Υ.Γ. Αναμένονται από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ τα αντίγραφα των Ιδιωτικών Συμφωνητικών των ασκούμενων φοιτητών που ολοκλήρωσαν φέτος την πρακτική άσκηση τους. Η καθυστέρηση οφείλεται στη μη ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού του Κεντρικού Γραφείου. Στις επόμενες μέρες θα σταλούν τα Συμφωνητικά στο Τμήμα ΠΕΔΔ και θα ειδοποιηθούν οι ασκούμενοι για την παραλαβή τους.