Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις Τμήματος » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης Τμήματος

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης Τμήματος

12.03.2019

Αίτηση ορκωμοσίας Περιόδου Φεβρουαρίου

Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ   Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι Α Σ   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ   Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ

Γνωρίζουμε στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2019 πως πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να ορκιστούν.

 

Υποβολή αιτήσεων: από Δευτέρα 18 Μαρτίου μέχρι και Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

α) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00–13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος (Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέτα, 1ος όροφος)

β) με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση gastraka[at]pspa.uoa[dot]gr, κατά το διάστημα από Δευτέρα 18 έως και Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019. ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση αποστολής αίτησης με e-mail βεβαιωθείτε ότι θα υπάρξει απάντηση επιβεβαίωσης λήψης

γ) ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 28/03/2019).

Δικαιολογητικά:

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο τόπος γέννησης στην αίτηση να συμφωνεί απόλυτα με την αστυνομική ταυτότητα, ειδάλλως βγαίνει λάθος το πτυχίο!!!

  • Φωτοτυπία ταυτότητας (απλή)
  • Φοιτητική ταυτότητα (ή τρίπτυχο) και δελτίο σίτισης (εφόσον υπάρχουν και δεν έχουν παραδοθεί ήδη στην Γραμματεία). Όσοι υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά θα πρέπει να στείλουν τα ανωτέρω ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 28/03/2019). Εάν ένας φοιτητής απώλεσε κάποιο από τα ανωτέρω, θα πρέπει να συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.
  • Βεβαίωση από την βιβλιοθήκη ότι έχουν επιστραφεί όλα τα βιβλία: την προσκομίζουν ΜΟΝΟ α). όσοι εισήχθησαν με κατατακτήριες και β). όσοι έχουν ξεπεράσει τα 6 έτη σπουδών, δηλ. όσοι μπήκαν στο Τμήμα από το 2012-13 και πριν). Οι φοιτητές εκτός Αθηνών μπορούν να επικοινωνούν με την βιβλιοθήκη (210 3689533&7) προκειμένου να αποστέλλει απευθείας την βεβαίωση με φαξ στην Γραμματεία.
  • Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της φοιτητικής εστίας (ΦΕΠΑ) ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο που διέμεναν: ΜΟΝΟ για όσους διέμεναν στην ΦΕΠΑ.

 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι φοιτητές που δεν μπορούν να παραστούν στην τελετή ορκωμοσίας γιατί βρίσκονται στο εξωτερικό, και επιθυμούν να ορκιστούν στην Πρεσβεία/Προξενείο της χώρας που βρίσκονται, το αναφέρουν στην αίτησή τους και επικοινωνούν με την Γραμματεία στο e-mail : gastraka[at]pspa.uoa[dot]gr (κα Γεωργία Αστρακά).

ΠΡΟΣΟΧΗ:  πρέπει να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις προσκομίζοντας:

  • πιστοποιητικό φοιτητικής κατάστασης (εάν πρόκειται για σπουδές στο εξωτερικό)
  • βεβαίωση εργασιακής σχέσης (εάν διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό λόγω εργασίας)

 

*** ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ, η οποία τοποθετείται χρονολογικά μέσα στον Μάϊο.

 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2019   

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ