Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις » Ενδιαφέροντα και Χρήσιμα » Προβολή Ενδιαφέρουσας ή Χρήσιμης Ανακοίνωσης

Προβολή Ενδιαφέρουσας ή Χρήσιμης Ανακοίνωσης

04.04.2019

Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τα οποία παρουσιάζουν εργασία σε Διεθνές Συνέδριο και επιθυμούν να χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή τους σε αυτό, ή εναλλακτικά θέλουν να καλυφθούν τα έξοδα δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ακολουθούν την εξής διαδικασία:

- Υποβάλλουν προς την Κοσμητεία της Σχολής τους αίτηση, με τα απαιτούμενα συνημμένα, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα.

- Ο Κοσμήτωρ κάθε Σχολής εισάγει σε Συνεδρίαση της Κοσμητείας τις αιτήσεις που του έχουν υποβληθεί.

- Η Κοσμητεία επιβεβαιώνει για κάθε αίτηση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση της Συγκλήτου και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αποφασίζει σχετικά με την έγκρισης της.

 

Πρότυπα Αιτήσεων - Προϋποθέσεις και Διαδικασία χρηματοδότησης