Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ομότιμοι Καθηγητές και Αφυπηρετήσαντες Διδάσκοντες » Χαριτίνη Δίπλα

Χαριτίνη Δίπλα

Βαθμίδα:
  Καθηγήτρια
Τομέας:
  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Γνωστικό αντικείμενο:
  Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο γραφείου:
  210 368 8930
Ηλ. ταχυδρομείο:
  haritinid[at]gmail[dot]com
Διεύθυνση γραφείου:
  Θεμιστοκλέους 6, 4ος όροφος, γραφείο 28

 

Στοιχεία Βιογραφικού

Η Χαριτίνη Δίπλα έλαβε Πτυχίο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1972 με τον βαθμό "άριστα". Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Ινστιτούτο Ανωτάτων Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γενεύης από όπου έλαβε το διδακτορικό της τo 1983 με τον βαθμό "άριστα".

Δίδαξε ως Λέκτωρ στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης από το 1984 έως το 1989. Από το 1991 μέχρι το 2018 ήταν Καθηγήτρια διεθνούς δικαίου, αρχικά επίκουρος (1991-1997), κατόπιν αναπληρώτρια (1997-2004) και από το 2004 καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει αναπτύξει παράλληλη επιστημονική και διεθνή δραστηριότητα ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια το Πανεπιστήμιο Paris I Pantheon-Sorbonne (2009), Τακτικό Μέλος, ως εκπρόσωπος του Τμήματος ΠΕΔΔ, της Ελληνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 2000-2006 και από το 2005 Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου των Εξωτερικών (2004-2007). Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (2005-2015) (Α΄ Αντιπρόεδρος 2011-2013). Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιστημονικές συναντήσεις με εισηγήσεις και δημοσιεύσεις και είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του INDEMER (Institut de droit économique de la mer του Μονακό), μέλος της ομάδας εργασίας της Διεθνούς Ένωσης για την Φύση (IUCN) σχετικά με την θαλάσσια διακυβέρνηση στην Μεσόγειο και της Management Committee του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MARSAFENET (ενταγμένο στο COST) σχετικά με της νομικές διαστάσεις της θαλάσσιας ασφάλειας (2012-2016).

Έχει δημοσιεύσεις, μονογραφίες και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά που αναφέρονται κυρίως στο δίκαιο της θάλασσας, την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο της διεθνούς ευθύνης κ.ά.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • "Islands" και "New Islands" στο Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Edition 2008.
  • "The profile and the mission of the European Committee for the Prevention of Torture (CPT)" στο H. Dipla (ed.), The Council of Europe’s Contribution to the Promotion of Human Rights: In Ηonor of Christos Rozakis, Athens, Sideris Publications, 2010 (in Greek).
  • "The Contribution of the European Court of Human Rights to the Absolute Ban of Torture. The Practice of Diplomatic Assurances" στο D. Spielmann, M. Tsirli, P.  Voyatzis  (dir.), Mélanges en l'honneur de Christos Rozakis- La dynamique des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 2011.
  • "Ressources énergétiques et limites maritimes en méditerranée orientale", Annuaire du droit de la mer, Tome XVI, 2011, pp. 63-86 (δημοσιεύτηκε το 2012).
  • "Les pouvoirs de contrôle par l’Etat du port dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer et la réglementation élaborée au sein de l’Union Européenne", στο Institut du droit économique de la mer, Droit international de la mer et droit de l’Union Européenne. Cohabitation, confrontation, coopération ? Colloque de Monaco, 17-18 Octobre 2013, Pedone, Paris, 2014, σελ. 229.
  • Α.A. Φατούρος. Επιλογή Μελετών Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, (επιμέλεια με Χ. Ροζάκη, Π.Μ. Πρωτοψάλτη), Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2014.