Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Πολιτικής Επιστήμης

Τομέας Πολιτικής Επιστήμης

Καθηγητές:
Παντελής Λέκκας γν.αντ.
Πολιτική Κοινωνιολογία
Χρήστος Λυριντζής γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στη Συγκριτική Πολιτική
Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με αναφορά ιδίως σε θέματα Πολιτικής Συμπεριφοράς
Μιχαήλ Σπουρδαλάκης γν.αντ.
Πολιτική Κοινωνιολογία
Δημήτριος Α. Σωτηρόπουλος (1) γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

 

Αναπληρωτής Καθηγητής:
Γρηγόριος Μολύβας γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στη Πολιτική Θεωρία

 

Επίκουροι Καθηγητές:
Νικόλαος Κουτσιαράς γν.αντ.
Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην Κοινωνική Πολιτική
Χαρίλαος Πλατανάκης γν.αντ. Πολιτική Θεωρία: Ελληνική και Ρωμαϊκή Πολιτική Σκέψη

 

Επιστημονική Συνεργάτης:
Αικατερίνη Γιαννακάκου

 

(1) Σε επιστημονική άδεια κατά το α.ε. 2018-19.