Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Πολιτικής Επιστήμης

Τομέας Πολιτικής Επιστήμης

Καθηγητές:
Παντελής Λέκκας γν.αντ.
Πολιτική Κοινωνιολογία
Χρήστος Λυριντζής γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στη Συγκριτική Πολιτική
Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με αναφορά ιδίως σε θέματα Πολιτικής Συμπεριφοράς
Μιχαήλ Σπουρδαλάκης γν.αντ.
Πολιτική Κοινωνιολογία

 

Αναπληρωτές Καθηγητές:
Γρηγόριος Μολύβας γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στη Πολιτική Θεωρία
Δημήτριος Α. Σωτηρόπουλος (1) γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

 

Επίκουροι Καθηγητές:
Νικόλαος Κουτσιαράς γν.αντ.
Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην Κοινωνική Πολιτική
Χαρίλαος Πλατανάκης γν.αντ. Πολιτική Θεωρία: Ελληνική και Ρωμαϊκή Πολιτική Σκέψη

 

Επιστημονική Συνεργάτης:
Αικατερίνη Γιαννακάκου

 

(1) Σε επιστημονική άδεια κατά το α.ε. 2018-19.