Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Πολιτικής Επιστήμης

Τομέας Πολιτικής Επιστήμης

Καθηγητές:
Παντελής Λέκκας γν.αντ.
Πολιτική Κοινωνιολογία
Χρήστος Λυριντζής γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στη Συγκριτική Πολιτική
Γρηγόριος Μολύβας γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Πολιτική Θεωρία
Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με αναφορά ιδίως σε θέματα Πολιτικής Συμπεριφοράς
Μιχαήλ Σπουρδαλάκης γν.αντ.
Πολιτική Κοινωνιολογία
Δημήτριος Α. Σωτηρόπουλος (1) γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

 

Αναπληρωτής Καθηγητής:
Νικόλαος Κουτσιαράς γν.αντ. Πολιτική Οικονομία - Ευρωπαϊκές Δημόσιες Πολιτικές

 

Επίκουρος Καθηγητής:
Χαρίλαος Πλατανάκης γν.αντ. Πολιτική Θεωρία: Ελληνική και Ρωμαϊκή Πολιτική Σκέψη

 

Επιστημονική Συνεργάτης:
Αικατερίνη Γιαννακάκου

 

(1) Σε επιστημονική άδεια κατά το α.ε. 2018-19.