Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Πολιτικής Επιστήμης

Τομέας Πολιτικής Επιστήμης

Καθηγητές:
Περικλής Βαλλιάνος γν.αντ.
Πολιτική Φιλοσοφία με ιδιαίτερη αναφορά στον 19ο και 20ο αιώνα
Παντελής Λέκκας γν.αντ.
Πολιτική Κοινωνιολογία
Χρήστος Λυριντζής γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στη Συγκριτική Πολιτική
Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα (1) γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με αναφορά ιδίως σε θέματα Πολιτικής Συμπεριφοράς
Μιχαήλ Σπουρδαλάκης γν.αντ.
Πολιτική Κοινωνιολογία

 

Αναπληρωτές Καθηγητές:
Γρηγόριος Μολύβας (2) γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στη Πολιτική Θεωρία
Δημήτριος Α. Σωτηρόπουλος γν.αντ.
Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

 

Επίκουρος Καθηγητής:
Νικόλαος Κουτσιαράς γν.αντ.
Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην Κοινωνική Πολιτική

 

Επιστημονική Συνεργάτης:
Αικατερίνη Γιαννακάκου

 

(1) Σε εκπαιδευτική άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο του α.ε. 2016-17.
(2) Σε εκπαιδευτική άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο του α.ε. 2016-17.