Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας

Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας

Καθηγητές:
Κύρκος Δοξιάδης γν.αντ.
Κοινωνική Θεωρία με ειδίκευση στην Επικοινωνία
Γεράσιμος Κουζέλης γν.αντ.
Επιστημολογία & Κοινωνιολογία της γνώσης
Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης γν.αντ.
Κοινωνιολογική Θεωρία

 

Επίκουροι Καθηγητές:
Νάσια Γιακωβάκη γν.αντ.
Νεώτερη και Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία
γν.αντ.
Κοινωνιολογία με έμφαση στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς

 

Λέκτορες:
Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης γν.αντ.
Νεώτερη και Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης
Ιωάννης Τσίρμπας γν.αντ.
Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι της Κοινωνικής Έρευνας