Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας

Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας

Καθηγητές:
Κύρκος Δοξιάδης γν.αντ.
Κοινωνική Θεωρία με ειδίκευση στην Επικοινωνία
Γεράσιμος Κουζέλης γν.αντ.
Επιστημολογία & Κοινωνιολογία της γνώσης
Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης γν.αντ.
Κοινωνιολογική Θεωρία

 

Επίκουροι Καθηγητές:
Νάσια Γιακωβάκη (1) γν.αντ.
Νεώτερη και Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία
γν.αντ.
Κοινωνιολογία με έμφαση στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς

 

Λέκτορες:
Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης γν.αντ.
Νεώτερη και Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης
Ιωάννης Τσίρμπας γν.αντ.
Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι της Κοινωνικής Έρευνας

 

(1) Σε επιστημονική άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο του α.ε. 2018-19.