Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου » Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας

Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας

Βαθμίδα:
  Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας:
  Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου
Γνωστικό αντικείμενο:
  Περιφερειακή Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο γραφείου:
  210 368 8937
Ηλ. ταχυδρομείο:
  nhlepas[at]gmail[dot]com
Διεύθυνση γραφείου:
  Θεμιστοκλέους 6, 6ος όροφος, γραφείο 53
Ώρες υποδοχής:
  Τρίτη 17:00-18:00

 

Στοιχεία Βιογραφικού

Ο Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία του ΙΚΥ στη Γερμανία (Πανεπιστήμιο Βρέμης) όπου και αναγορεύθηκε Διδάκτορας Νομικών Επιστημών. Από το 1993 διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εργασθεί ως προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει συμμετάσχει σε πολλές νομοπαρασκευαστικές και άλλες επιτροπές ως εμπειρογνώμων, ενώ υπήρξε αντιπρόεδρος της νομοτεχνικής επιτροπής σύνταξης του νόμου "Καλλικράτης". Είναι τακτικό μέλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στο Κογκρέσο των Δήμων και Περιφερειών στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι μέλος του Board της European Urban Research Association (EURA).

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ελληνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει δημοσιεύσει πέντε μονογραφίες και έχει επιμεληθεί δέκα συλλογικούς τόμους.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • "Greece: A case of fragmented centralism and “behind the scenes” localism",  (με τον Π. Γετίμη) στο έργο:  John Loughlin et al. (Eds.),  The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, OUP 2011 σελ. 410-432.
  • "Local Government in Greece", στο έργο: Angel-Manuel Moreno (ed.),  Local Government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective, INAP, Madrid 2012, σελ. 257-281.
  • "Governing Greek Islands: From hierarchies to networks?" (with P. Getimis), στο έργο:  Bjorn Egner et al. (Hrsg.), Regieren. Festschrift fur Hubert Heinelt, Springer VS, Wiesbaden 2012, σελ. 533-548.
  • "Municipal councillors as interest mediators: Roles, perceptions and enactment" (με τον Π. Γετίμη), στο έργο: Bjorn Egner et al.(Eds.), Local Councilors in Europe, Springer VS, Wiesbaden 2013, σελ. 39-159.
  • “Centralization, Decentralization, Recentralization: Lessons from the Greek Experience”, In: Göumen, Korel/ Sazak, Onur (eds.), Centralization Decentralization Debate Revisited, IPM/IPC Sabanci, Istanbul 2014, pp. 171-202,
  • “The Quality of national institutional environment of EU and Neighboring Countries in Comparative perspective”, in: Albarracín J. (Ed.), Research and Assessment on Euro-Mediterranean Relations, European Institute of the Mediterranean (IEMed.) Barcelona 2015

Βραβεία

  • Ν.-Κ. Χλέπας, Βραβείο για την προσφορά του στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 7α Βραβεία Αυτοδιοίκησης, Ένωση Δημάρχων & Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, 16 Δεκεμβρίου 2019, Μουσείο Ακρόπολης Αθήνα. https://www.youtube.com/watch?v=i6FIcX_f5eM&feature=youtu.be (58:32 - 1:08:10)