Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου

Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου

Καθηγητές:
Γεωργία Γιαννακούρου γν.αντ. Δίκαιο και Πολιτικές Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
Αντώνιος Μακρυδημήτρης γν.αντ. Διοικητική Επιστήμη
Καλλιόπη Σπανού γν.αντ. Διοικητική Επιστήμη με ιδιαίτερη αναφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
Γεώργιος Σωτηρέλης (1) γν.αντ. Συνταγματικό Δίκαιο
Γιάννης Α. Τασόπουλος γν.αντ. Δημόσιο Δίκαιο
Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας γν.αντ. Περιφερειακή Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση
Χαράλαμπος Χρυσανθάκης  γν.αντ. Διοικητικό Δίκαιο - Διοικητικοί Θεσμοί

 

Επίκουρες Καθηγήτριες:
Μαντώ Λαμπροπούλου γν.αντ. Διοικητική Επιστήμη
Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα γν.αντ. Διοικητική Επιστήμη

 

(1) Σε επιστημονική άδεια κατά το α.ε. 2020-21.