Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών » Αντώνιος Κόντης

Αντώνιος Κόντης

Βαθμίδα:
  Καθηγητής
Τομέας:
  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Γνωστικό αντικείμενο:
  Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο γραφείου:
  210 368 8935
Ηλ. ταχυδρομείο:
  akontis[at]pspa.uoa[dot]gr
Διεύθυνση γραφείου:
  Θεμιστοκλέους 6, 4ος όροφος, γραφείο 35
Ώρες υποδοχής:
  Τρίτη 15:00-16:00

 

Στοιχεία Βιογραφικού

Ο Αντώνης Κόντης είναι Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο των «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων», διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» και διευθυντής του «Εργαστηρίου Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς» του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο Αμβούργου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Drrer.pol.). Διετέλεσε Ερευνητικός Εταίρος του πανεπιστημίου της Βόννης και διδάσκων του Ιονίου Πανεπιστημίου, απασχολήθηκε ως ερευνητής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και Ειδικός Επιστήμονας στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

Διδάσκει τα μαθήματα «Διεθνής Πολιτική Οικονομία», «Διεθνείς οικονομικές σχέσεις», «Διεθνής Μετανάστευση» και «Ελληνισμός της Διασποράς» σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διαθέτει μονογραφίες και πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους στα παραπάνω γνωστικά πεδία.

Επιλογή δημοσιεύσεων

  • «Ο Ελληνισμός της Διασποράς», Κόντης Α. - Φακιολάς Ρ. (Ακαδ. Υπευθ.), τόμοι A´ Β΄ Γ΄, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002, 2003.
  • «Forms of Social Capital and Incorporation of Albanian Immigrants in Greece» Kontis Α. et. al., στο «Journal of Ethnic and Migration Studies», Vol. 33, No 8, November 2007, σ. 1343 - 1361.
  • Tα βήματα των μεταναστών στην ελληνική οικονομία, Ζωγραφάκης Στ. - Κόντης Α. - Μητράκος Θ., Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αθήνα 2009.
  • «Διεθνής Πολιτική Οικονομία», Κόντης Α. - Τσαρδανίδης Χ. (επιμ.), Παπαζήσης, Αθήνα 2012.
  • Kontis A. And Bousiou Al., «Externalization of the EU Asylum Policy under the Light of the Arab Spring», στο Korkut, Um. et. al; (eds.), Discursive Governance in Politics, Policy and the Public Sphere, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, pp 95-108.
  • Βέρνυ Σ. - Κόντης Α. (επιμ.), Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: οι πολλαπλές κρίσεις και οι προκλήσεις του μέλλοντος, Αθήνα 2017, Παπαζήσης.