Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Καθηγητές:
Χαριτίνη Δίπλα γν.αντ.
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Αντώνιος Κόντης γν.αντ.
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Ναπολέων Μαραβέγιας γν.αντ.
Μακροοικονομική Ανάλυση, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
Μιχαήλ Ι. Τσινισιζέλης γν.αντ.
Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
Λουκάς Τσούκαλης γν.αντ.
Ευρωπαϊκή Οργάνωση

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια:
Εμμανουέλα Δούση γν.αντ.
Διεθνείς Θεσμοί: Νομική και Πολιτική Διάσταση

 

Επίκουροι Καθηγητές:
Εκάβη Αθανασοπούλου γν.αντ.
Διεθνείς Σχέσεις
Σουζάννα Βέρνυ γν.αντ.
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση με έμφαση στις Πολιτικές και Θεσμικές Διαστάσεις
Αντώνης Μεταξάς γν.αντ.
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Λέκτορας:
Δημήτριος Κατσίκας γν.αντ.
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία