Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Καθηγητές:
Αντώνιος Κόντης γν.αντ.
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Ναπολέων Μαραβέγιας γν.αντ.
Μακροοικονομική Ανάλυση, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
Μιχαήλ Ι. Τσινισιζέλης γν.αντ.
Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια:
Εμμανουέλα Δούση γν.αντ.
Διεθνείς Θεσμοί: Νομική και Πολιτική Διάσταση

 

Επίκουροι Καθηγητές:
Εκάβη Αθανασοπούλου γν.αντ.
Διεθνείς Σχέσεις
Σουζάννα Βέρνυ γν.αντ.
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση με έμφαση στις Πολιτικές και Θεσμικές Διαστάσεις
Αντωνία Ζερβάκη γν.αντ.
Διεθνείς Σχέσεις
Αντώνης Μεταξάς γν.αντ.
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Λέκτορας:
Δημήτριος Κατσίκας γν.αντ.
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία