Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Καθηγητές:
Αντώνιος Κόντης γν.αντ.
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Ναπολέων Μαραβέγιας γν.αντ.
Μακροοικονομική Ανάλυση, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
Μιχαήλ Ι. Τσινισιζέλης γν.αντ.
Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου γν.αντ. Θεωρία και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια:
Εμμανουέλα Δούση γν.αντ.
Διεθνείς Θεσμοί: Νομική και Πολιτική Διάσταση

 

Επίκουροι Καθηγητές:
Εκάβη Αθανασοπούλου γν.αντ.
Διεθνείς Σχέσεις
Σουζάννα Βέρνυ (1) γν.αντ.
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση με έμφαση στις Πολιτικές και Θεσμικές Διαστάσεις
Αντωνία Ζερβάκη γν.αντ.
Διεθνείς Σχέσεις
Αντώνης Μεταξάς γν.αντ.
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Λέκτορας:
Δημήτριος Κατσίκας γν.αντ.
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία


(1) Σε επιστημονική άδεια κατά το εαρινό εξάμηνο του α.ε. 2018-19.