Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό » Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Καθηγητές:
Αντώνιος Κόντης γν.αντ.
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Ναπολέων Μαραβέγιας (1) γν.αντ.
Μακροοικονομική Ανάλυση, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
Μιχαήλ Ι. Τσινισιζέλης γν.αντ.
Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου γν.αντ. Θεωρία και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

 

Αναπληρώτριες Καθηγήτριες:
Εμμανουέλα Δούση γν.αντ.
Διεθνείς Θεσμοί: Νομική και Πολιτική Διάσταση
Σουζάννα Βέρνυ γν.αντ. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ευρωπαϊκή Πολιτική

 

Επίκουροι Καθηγητές:
Εκάβη Αθανασοπούλου γν.αντ.
Διεθνείς Σχέσεις
Αντωνία Ζερβάκη γν.αντ.
Διεθνείς Σχέσεις
Αντώνης Μεταξάς γν.αντ.
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημήτριος Κατσίκας γν.αντ. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

 

(1) Σε επιστημονική άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο του α.ε. 2019-20.